Tag: Surgical Mask

แมสทางการแพทย์

รวมแมสทางการแพทย์ที่เหล่าแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลใช้กันรวมแมสทางการแพทย์ที่เหล่าแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลใช้กัน

ในสถานการณ์โควิด19 เรามาทำความรู้จักกับแมสทางการแพทย์ที่เหล่าแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลใช้ดีกว่า ว่าแมสทางการแพทย์ที่เหล่าแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลใช้นั้นมีประเภทไหนบ้าง และแต่ละมีประสิทธิภาพในการป้องกันมากแค่ไหน ว่าแล้วก็อย่ามัวเสียเวลา เราไปหาคำตอบนั้นกันเลย รวมแมสทางการแพทย์ที่เหล่าแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลใช้กัน   แมสทางการแพทย์ที่เหล่าแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลใช้ ประเภทที่ 1 คือ หน้ากากทางการแพทย์ มีความสามารถในการป้องกันเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ สารคัดหลั่งจากผู้อื่น ประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัย หน้ากากทางการแพทย์ ผลิตขึ้นจากผ้าหรือพอลิโพรไพลีนซึ่งเป็นพลาสติกที่มี ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากเป็น วิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสจากคนสู่คนได้ถึง 99% สําหรับวิธีการใส่ควรใส่โดยการนําด้านสีเขียวออกด้านหน้า เพื่อกันสารคัดหลั่งจากผุ้อื่นเข้ามาสู่ตัวเรา นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันฝุ่นและเกสรดอกไม้ ได้ขนาดเล็กสุดถึง 3